projektsalg, hvad er det?

Boligprojekter i København

Projektsalg - hvad er det ? ...plus ups and downs

 

Hvad er projektsalg?

Projektsalg går ud på at projektudvikleren / sælgeren køber en egnet grund, hvorpå de får tegnet det projekt de ønsker at udbyde til køberne. Projektet beskrives helt ned i detailniveau inden de enkelte boliger prisfastsættes. Derefter sælges en stor del af boligerne inden, opførslen påbegynder (typisk mellem 60-80%). Som køber, køber man dermed en lejlighed eller et hus, som endnu ikke er bygget, men man betaler selvfølgeligt heller ikke pengene førend boligen står færdig til indflytning. I praksis lægger køber en mindre deponering (ml. 50.000-100.000,-), og stiller derefter en bankgaranti på restkøbesummen, som så først bliver indfriet når køberen overtager boligen. Men selvom boligerne ikke er opført ved købet, er det vigtigt at bemærke, at der er tale om en reel handel, som hverken køber eller sælger kan træde ud af på et senere tidspunkt.

 

Hvad er fordelen ved projektsalg?

Der er en del fordele ved at købe en bolig på projektstadiet. Dels, vil man af indlysende årsager være den første til at bebo den nye bolig, men derudover er der i langt de fleste projekter også mulighed for at køberne kan tilpasse deres boliger individuelt på mange forskellige fronter. Dels vil der typisk være en række tilvalgsmuligheder på gulve, køkkener og badeværelser, så man langt hen af vejen kan individualisere sin bolig. En anden og typisk ret overset fordel, er at projektboliger i gennemsnit sælges 10% billigere end eksisterende tilsvarende boliger. Dertil skal lægges at den pris man betaler for en projektbolig er en pris der fastsættes ved salgsprocessens start, som typisk er 1,5-2 år før boligerne er klar til indflytning. Så i det normale marked vil købere af projektboliger allerede opleve en stigning i værdien på deres bolig inden de overtager den. Det er nu ikke kun værdistigningen man som køber får af økonomisk upsite, for når man køber projektbolig, køber man samtidig også en bolig, som er opført efter de nyeste byggepricipper, og byggereglementer, og det betyder at forbrugsudgiften på en nyopført vil være mange gange lavere en på eksisterende boliger, også selv sammenlignet med boliger man ellers betragter som nyere boligere. Sidst men ikke mindst vil en ny bolig også være væsentligt billigere i drift i forhold til vedligeholdelse, end en ældre bolig.

 

Hvad er din sikkerhed, som køber ved projektsalg?

Ligesom ved de fleste andre ejendomshandler, underskriver man som køber, købsaftalerne med forbehold for at både bank og advokat godkender handlen. Det gør at købernes banker og advokater har mulighed for at sige nej tak til handlen, hvis de ikke mener allerede juridiske og finansielle forhold er tilfredsstillende. Udover det så forpligter sælger sig til at tegne en lovpligtig byggeskadeforsikring (lovpligtig siden 1. april 2008), som er gældende i 10 år. Derudover forpligter sælger sig til at lave en mangelgennemgang ved overdragelsen af boligen, samt både en 1 års gennemgang og 5 års gennemgang. Der er således en rigtig god forbrugerbeskyttelse ved køb af projektboliger, og som er en direkte følge af det lidt ”vilde” marked der prægede projektsalg i starten af det nye årtusinde, og som desværre stadig følger projektmarkedet, som et lidt kedeligt eftermægle. Men, som nævnt er det primært eftermæglet fra en umoden branche, for i dagens marked er forbrugeren særdeles godt beskyttet ved køb af projektboliger.

 

Hvad er der af ricisi ved projekt salg?

Som ved alle andre typer køb, er der naturligvis også ricisi forbundet med køb af projektboliger, men det er nu ikke ret mange. Dels er der en risiko i forhold til hvordan det øvrige byområde kommer til at se ud efter opførslen af boligerne. Det er dog et forhold vi lægger meget vægt på at vide så meget, som muligt om, så vi kan rådgive dig bedst muligt, i forhold til hvordan de øvrige bygninger i udviklingsområder kommer til at påvirke de enkelte boliger. En anden risiko, der er forbundet med køb af projektboliger er risikoen for at projektet ikke kan fuldføres. I langt de fleste købsaftaler på projektsalg, er der indført hvor mange procent af det samlede byggeri der skal sælges førend det kan realiseres. Det er klart en risiko at det ikke lykkes, men vi sørger for udelukkende at kommissionere projekter vi selv tror på salgsbarheden i, og i øvrigt vil det ikke koste noget for køber hvis et projekt viser sig ikke at kunne realiseres. Hvis et projekt af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres, bliver alle deponerede midler betalt tilbage til køberne. Derudover er det svært at få øje på eventuelle ricisi ved projektsalg, netop fordi lovgivningen er blevet strammet så meget på området, de seneste år.

 

 

 

 

Copyright REAL Projects Aps © All Rights Reserved

REAL Projects ApS

Ålekistevej 84

2720 Vanløse

Kontakt os direkte:

 

  • Morten Strandgaard

Driftsansvarlig

Tlf. 26155207

morten@realprojects.dk

 

  • Martin A. Olesen

Ansvarlig for prissætning

Tlf. 40748755

martin@realprojects.dk

 

  • Kasper Christensen

Ansvarlig for salg

Tlf. 51900740

kasper@realprojects.dk